Infovergadering Brownfieldconvenant Wittemoer

De voormalige site van Friesland Campina Belgium in Wittemoer krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een duurzaam, hoogwaardig, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein. Op dinsdag 3 maart vindt hierover een informatievergadering plaats.

De ontwikkelaar streeft naar CO2-neutraliteit, afvalbeperking, geen geur-of geluidshinder en weinig verkeer. Je verneemt er meer over tijdens de infovergadering.

  • Dinsdag 3 maart
  • 19.30 uur
  • Administratief Centrum Evergem (ingang vergaderzalen)

Van 3 tot 17 maart kan je suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan schriftelijk via het Agentschap Innoveren en Ondernemen - Brownfieldconvenanten, Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel of via vlaio.be

Gepubliceerd op maandag 10 februari 2020 0 u.