Het verschil tussen een fietssuggestiestrook en een fietspad

Een fietssuggestiestrook is niet hetzelfde als een fietspad. Fietssuggestiestroken worden aangelegd om de veiligheid van fietsers te verhogen. We tonen zo aan de automobilisten dat de fietsers ook deel uitmaken van de rijbaan. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend.

In 2018 werd in de dorpskern van Belzele een gele fietssuggestiestrook aangelegd. Er geldt daar eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerde voertuigen, fietsers mogen wel in beide richtingen rijden.

De fietsers moeten wel altijd aan de rechterkant van de baan rijden. De fietssuggestiestrook is maar in één rijrichting aangebracht, de tegengestelde van de auto’s. De fietsers die in de rijrichting van de auto’s meerijden, moeten aan de rechterkant van de rijweg rijden.

Fietssuggestiestrook

  • Geen witte onderbroken lijn als aanduiding
  • Okerkleurige strook op de rijweg
  • Fietssymbool en pijlen als extra aandachtspunt
  • Om aandacht te vestigen op fietsers
  • Auto’s mogen er over rijden en zelfs op parkeren

Fietspad

  • Afgebakend met twee parallelle witte onderbroken lijnen
  • Enkel bedoeld voor fietsers
  • Auto’s mogen er niet over rijden en zeker niet op parkeren

Enkel in uitzonderlijke gevallen moet je op een fietspad rijden aan de linkerkant van de weg. Dat wordt dan expliciet aangeduid met een blauw bord met silhouet van fietser (D7 = verplicht fietspad). Dat is bijvoorbeeld in de Langerbrugsestraat (Evergem Centrum) tussen de R4 en de Dotterbloemstraat, in de Rabotstraat (Belzele) en langs de Nieuweweg (Kluizen).

In alle andere gevallen fiets je aan de rechterkant van de rijweg.

Gepubliceerd op dinsdag 4 februari 2020 0 u.