Asbest ophaling aan huis

Vanaf voorjaar 2020 kunnen particulieren op afspraak asbest laten ophalen aan huis. De gemeenteraad keurde een reglement goed om de speciale afvalzakken en beschermingsmateriaal te koop aan te bieden.

Wees voorzichtig met asbest

Sinds eind jaren negentig is het verboden om asbest te maken, verkopen en gebruiken. Asbest is nog in veel woningen aanwezig (golfplaten, leien, bloembakken, isolatiemateriaal, afdichting). Je moet er voorzichtig mee omspringen. Het is schadelijk als je losse vezels inademt, niet bij huidcontact of inslikken.

Je kan asbest gratis naar het recyclagepark brengen (max 1m³), maar vanaf volgend jaar kan je het dus ook thuis aanbieden. Je maakt dan een afspraak om het asbest op te halen aan huis.

In december ontvangen alle inwoners hierover een informatiefolder van de afvalintercommunale IVM.

Gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019 0 u.