Wie is volgens jou een verdienstelijke inwoner?

Elk jaar worden de 'verdienstelijke inwoners' gehuldigd door het bestuur. Dat zijn inwoners die een uitzonderlijke prestatie leverden, zich belangeloos inzetten of een officiële eervolle onderscheiding kregen. Ken jij ook zo iemand? Geef ons zijn of haar naam door voor 31 december.

De meest diverse prestaties komen in aanmerking: cultureel, maatschappelijk, sportief of economisch. Ook inwoners die het afgelopen jaar een officiële eervolle onderscheiding kregen (een Nationale Orde of nijverheids- of beroepsereteken) komen in aanmerking.

GEEF JOUW NOMINATIE DOOR

De officiële huldiging vindt plaats op 31 januari, tijdens de protocollaire nieuwjaarsreceptie.

Gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2019 18 u.