Verkeersveilige week in Evergemse scholen

De week van 3 tot 11 oktober doopten we in Evergem om tot Verkeersveilige Week. In veertien Evergemse scholen is er dan extra aandacht voor de voetgangers en fietsers. Op het Kasteeldomein van Wippelgem vond op vrijdag 4 oktober een uniek verkeersproject plaats.

Aandacht voor de zwakke weggebruiker

“Voor kleuters is de speelplaats de ideale plek om de nodige vaardigheden te leren en hen voor te bereiden op de openbare weg”, legt Geert Ryckaert van Scholengroep Gemeentelijke Basisscholen Evergem uit. “De kinderen van de lagere school verkennen de verkeersomgeving rondom de school. Hoe ouder de kinderen, hoe groter de uitdagingen. De activiteiten zijn steeds onder begeleiding van leerkrachten, ouders, politie en gemeenschapswachten”.

“De leerlingen uit de derde graad werden op vrijdag 4 oktober voorbereid op het gebruik van de fiets in het verkeer. Via een indrukwekkend verkeersparcours op het Kasteeldomein van Wippelgem kregen ze een aantal verkeerssituaties voorgeschoteld. Er was een tuimelwagen, een dodehoekwagen en er waren promille- en virtual reality-brillen. De leerlingen leerden ook hoe ze fietsen moeten herstellen”.

Breed draagvlak creëren

“Dit unieke project heeft een breed netwerk waarop het kan terugvallen”, zegt directeur Geert Ryckaert. “Heel wat partners willen de veiligheid van kinderen en jongeren in de kijker zetten. Lions Club Evergem en Uitvaartcentrum De Piramide zorgen voor de sponsoring”.

Ouders: de belangrijkste partners

“Ouders hebben de nadrukkelijke opdracht om hun kinderen wegwijs te maken in het verkeer en hen hierop voor te bereiden”, vertelt Geert Ryckaert. “We nemen te gemakkelijk de wagen en begeven ons te weinig als voetganger op de weg. De meeste ouders kunnen wel op een andere manier naar school, maar vaak is er tijdsgebrek. De Evergemse scholen willen met deze Verkeersveilige Week ouders aansporen om ook eens op een andere manier naar school te komen en gezien te worden in het verkeer”.

Politie steunt project

Ook Politiezone Assenede-Evergem is erg begaan met dit project: “We zijn er ons van bewust dat veiligheid een zaak is voor politie met inbreng van elke burger. We houden regelmatig snelheidscontroles (in september reed bijna 19% van de automobilisten te snel in Evergem) en we zetten ook zwaar in op preventie. Iedereen, van groot tot klein, kan het verschil maken. Waar kan je beter beginnen met je preventieve boodschap dan op school? Kinderen en jongeren van kleins af aan bewust maken van verkeersregels, de rol van politie en hun eigen rol als weggebruiker, is volgens ons onmisbaar om te evolueren naar een veilige samenleving”.

 

BEKIJK ENKELE FOTO'S

 

Dit project komt er in samenwerking met Politiezone Assenede-Evergem, Drive Up Safety (DUS), Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) Transportbedrijf Mervielde, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), provincie Oost-Vlaanderen, Lions Club Evergem, Rode Kruis, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), Repair Café Evergem en Uitvaartcentrum De Piramide.

Gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019 12.16 u.