Geef je stormschade door voor 1 mei - erkenning als ramp

De zware stormwinden die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden hebben ook in Evergem veel schade aangericht. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. De gemeente maakt daarom een inventaris op van alle schade. Geef je schade door voor 1 mei.

Verzekering

Neem in eerste instantie contact op met je verzekeraar. Meestal is stormschade opgenomen in de brandverzekering. Daarnaast zijn er wellicht ook schadegevallen die de verzekering niet dekt. De bluts in je auto bijvoorbeeld, door die omgevallen boom, wordt meestal enkel gedekt bij een omniumverzekering. En die verzekering heb je misschien niet afgesloten.

Geen aangifte, maar wel een inventaris

De gemeente Evergem wil de schadegevallen daarom verzamelen en maakt een inventaris op. Op basis van die gegevens beslist de Vlaamse Regering of de storm een ramp is. En kan je - als je aan de voorwaarden voldoet - nog enkele kosten terugbetaald krijgen.

  • De gemeente beslist dus niet of iets in aanmerking komt, of er iemand geld krijgt en hoe groot dat bedrag is.
  • Als een storm als ramp erkend wordt, moet je zelf een volledig dossier indienen bij het Rampenfonds. Verzamel daarom nu al bewijsmateriaal (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen ...) om dat dossier te staven.
  • Geef alle stormschade door voor de inventaris. Ook de schade die al door de verzekering gedekt is. Het is belangrijk dat de regering een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt.

 

GEEF JOUW STORMSCHADE DOOR VOOR DE INVENTARIS (voor 1 mei 2019)

Gepubliceerd op maandag 15 april 2019 10 u.