Onthardingsproject Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

In de krokusvakantie startte het onthardings- en vergroeningsproject in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem. We maken de speelplaatsen van de kleuter- en lagere school groener. Bovendien komen er natuurlijke spelelementen bij.

Groen en speels

Op de kleuterspeelplaats ontharden we verschillende zones, die we daarna aanvullen
met boomschors. Er komt nieuwe beplanting en een plataan met natuurlijke spelelementen
voor kleuters. Daarnaast plaatsen we mobiele moestuinbakken, een buitenkeuken en een nieuw
speelhuisje. Ook op de speelplaats van het lager ontharden we verschillende zones. Er komt een groene klim- en klauterzone, een wilgenhut en een insectenhotel.

Naast nieuwe beplanting komt er ook een notelaar met rondom zitplaatsen. Zo krijgen de leerlingen een buitenklas voor in de lente en zomer.

Subsidies

De project heeft niet alleen een positieve invloed op de leerlingen. De nieuwe buitenruimte
is er ook voor de buitenschoolse opvang, de speelpleinwerking en de verenigingen. De totale kostprijs is 128.000 euro. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidieert
90.000 euro.

Gepubliceerd op woensdag 22 februari 2023 0 uur