Wie is volgens jou een verdienstelijke inwoner?

Elk jaar huldigt het bestuur de 'verdienstelijke inwoners'. Dat zijn inwoners die een uitzonderlijke prestatie leverden, zich belangeloos inzetten of een officiële eervolle onderscheiding kregen. Ken jij ook zo iemand? Geef ons de naam door voor maandag 31 oktober.

De meest diverse prestaties komen in aanmerking: cultureel, maatschappelijk, sportief of economisch. Ook inwoners die het afgelopen jaar een officiële eervolle onderscheiding kregen (een Nationale Orde of nijverheids- of beroepsereteken) komen in aanmerking.

GEEF JOUW NOMINATIE DOOR

De officiële huldiging vindt plaats tijdens de protocollaire nieuwjaarsreceptie in januari.

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 14 uur