Renovatie waterspaarbekken

Het oudste waterspaarbekken in Kluizen is na 50 jaar aan renovatie toe. De Watergroep vervangt de folie in het bekken aan de Nieuweweg door een nieuwe en dikkere versie, mét lekdetectiesysteem.

Vanuit het waterproductiecentrum levert De Watergroep drinkwater aan een groot deel van Oost-Vlaanderen. Het productiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren. De twee waterspaarbekkens in Kluizen hebben een gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter. 

Het oudste waterspaarbekken aan de Nieuweweg is na 50 jaar aan renovatie toe. De folie onderaan het waterspaarbekken is niet langer waterdicht. Daarnaast is er door de jaren heen heel wat fosfaatrijk slib verzameld in het spaarbekken. De hoge fosfaatconcentratie zorgt voor algen in de zomer, en dat bemoeilijkt de productie. Daarom renoveert De Watergroep het waterspaarbekken en vervangt de folie in het bekken door een nieuwe en dikkere versie, mét een lekdetectiesysteem. 

Werken gaan van start

Duurzaamheid staat centraal voor De Watergroep. Zo staan er sinds 2012 zonnepanelen op de dijken rondom de spaarbekkens. Omdat De Watergroep de locatie nodig heeft tijdens de werken, moet een deel van die zonnepanelen verhuizen.

Ze krijgen een nieuwe plaats aan het weiland langs Volpenswege. De zonnepanelen worden zo dicht mogelijk bij het waterspaarbekken geplaatst en op kortere tafels gezet. Op die manier kunnen de populieren aan Volpenswege blijven staan. De Watergroep vraagt een vergunning aan tot 2032, dan zijn de zonnepanelen einde levensduur. In Nieuwskrant Burggrave 15 spraken we over '2023'. Dat was een zetfout. 2032 is het juiste jaartal.

De voorbereidende werken starten in november. De verhuis is voorzien tussen december en februari.

Sneller klaar

Het oorspronkelijke plan om met een tijdelijke tussendijk te werken, is door een samenwerking met drinkwaterbedrijf Farys niet meer nodig. En dat is goed nieuws: er blijft water uit de kraan komen en de werken zijn sneller klaar. Dit najaar organiseert De Watergroep een infomarkt over de nieuwe plannen. Meer informatie volgt in de komende weken.

MEER INFO OVER HET SPAARBEKKEN

Gepubliceerd op donderdag 8 september 2022 10.15 uur