Nieuwe tekst voor samenwerking veilige schoolomgevingen

Vijftien jaar geleden sloten we samen met de politie en de scholen een samenwerkingsakkoord. Het doel: veilige schoolomgevingen en een daling van de jeugdcriminaliteit. De tekst van dat akkoord is nu aangepast, want die was verouderd.

Waarom een nieuwe tekst?

  • er is nieuwe wetgeving
  • we zetten vandaag meer in op verkeerspreventie en gemeenschapsdienst
  • jongeren die iets strafbaar doen krijgen nu meestal 'voorwaarden'
  • focus op nieuwe problemen zoals cyberpesten

Doel van de nieuwe tekst en samenwerking

  • voorkomen dat er op school of in schoolverband iets strafbaars gebeurt
  • goede opvang en bescherming van de slachtoffers¬†
  • gepaste en efficiënte bijsturing van de plegers

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we met de nieuwe tekst aan de slag. 

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 12 u.