Nieuwe tarieven voor restafvalzakken en betalende zone recyclagepark

Op de gemeenteraad van december beslisten de raadsleden om het tarief voor het afleveren van afval in de betalende zone van het recyclagepark te verhogen naar 7 eurocent per kilogram. Ook de prijs voor een rol restafvalzakken gaat omhoog. Deze tariefaanpassingen gaan in op 1 januari 2020.

Betalende zone van het recyclagepark

In het recyclagepark is er een gratis en een betalende zone. Ongeveer 70% van alle afval in 2018 was bestemd voor de gratis zone. Als je tuinafval, brandbaar afval, houtafval en bouw- en sloopafval wilt afleveren moet je naar de betalende zone. Voor de eerste 20 kilogram betaal je vanaf januari 1.5 euro. Elke extra kilogram kost je daarna 0.07 euro.

  • De eenvoudigste manier om te betalen is via een provisie. Die kan je opladen op het park met je bankkaart of cash in Administratief Centrum Evergem. Als je cash betaalt duurt het wel nog een dag voor de provisie op je kaart staat.
  • Je kan ter plaatse enkel betalen met bancontact. Je kan wel cash komen betalen in het Administratief Centrum Evergem.
  • Als er nog een betaling open staat, krijg je geen toegang tot het park. Je moet dan eerst het saldo betalen. Dat kan ter plaatse aan de betaalzuil.
  • Facturen worden niet meer standaard opgemaakt. Het betaaloverzicht dat je uit de automaat haalt, volstaat voor de boekhouding. Wie een overzicht wil van de betaalverzoeken, kan dat aanvragen via de betaalzuil en betaalt daarvoor 15 euro.

Waarom deze prijsstijging?

Het Evergemse recyclagepark kost jaarlijks 800.000 euro. Als we het tarief hetzelfde houden, moet de gemeente steeds een half miljoen euro bijleggen. Dit druist in tegen het advies van de Vlaamse overheidsdienst OVAM: “de vervuiler betaalt, niet de belastingbetaler”. Dankzij de prijsstijging hoest de gemeentekas slechts een kwart miljoen euro op. Het recyclagepark zou helemaal kostendekkend zijn mochten we 10 eurocent vragen.

Nieuw tarief restafvalzakken

Een rol restafvalzakken van 60 liter kost vanaf januari 17.50 euro. De kleinere variant van 45 liter wordt nog verkocht tot 31 januari. Daar betaal je 13 euro voor. Nadien schakelen we over naar 30 liter. Voor die rol van 10 restafvalzakken betaal je 8.50 euro.

Heb je nog rollen van 45 liter thuis? Dan mag je die blijven gebruiken tot jouw voorraad op is.

Beter sorteren en composteren aanmoedigen

  • Sinds juni mag er meer plastic in je P+MD-zak. De prijs van die zak blijft ongewijzigd (0.125 euro). Als je goed sorteert zal je dus voordeel doen en wordt je restafvalzak lichter.
  • Vanaf 1 april 2021 zullen we het groente-, fruit- en tuinafval sorteren in GFT-containers. Ook die resten komen dan niet meer in de restafvalzak. Je kan nu al thuis composteren in een compostvat, compostbak of wormenbak.

Deze maatregelen nemen we op advies van OVAM en afvalintercommunale IVM.

Grof huisvuil op afroep

Grof huisvuil is brandbaar afval dat niet in de restafvalzak kan en dat niet selectief wordt ingezameld om te recycleren. Dit kan bijvoorbeeld een kapotte bureaustoel zijn, een oude matras of een kapotte reiskoffer …

Je kan het grof huisvuil tegen betaling naar het recyclagepark brengen of laten ophalen aan huis. Voor deze laatste service betaal je 40 euro voor de eerste 300 kg en 0.10 euro voor elke bijkomende kilogram.

Gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019 9.20 u.