Nieuwe straat in Ertvelde Kurkstraat

Ertvelde is een straat rijker. Kurkstraat is een nieuwe verkaveling met 21 loten, een zijstraat van de Kroonstraat.

Voor elke nieuwe straatnaam vraagt de gemeente advies aan de Cultuurraad. Zo komt de definitieve naam tot stand.

De naam 'kurk' legt een subtiele link met de Kroonstraat. De woorden kroon en kurk kunnen beide als een flesafdichting begrepen worden. De aanwezigheid van de brouwerij in de Lindenlaan rechtvaardigt bovendien deze bijzondere link. 

Gepubliceerd op maandag 25 februari 2019 0 u.