Nieuwe samenstelling adviesraden

In Evergem zijn er 15 adviesraden. Zij geven het gemeentebestuur advies over hun specifiek beleidsdomein. Daarnaast organiseren heel wat adviesraden ook activiteiten. Als de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld.

Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen, zowel personen, organisaties als verenigingen.

Meer informatie over de verschillende adviesraden vind je op www.evergem.be/adviesraden
Je vindt er eveneens contactgegevens om je kandidaat te stellen. Je doet dit voor 31 januari 2019 (MINA-raad tot 15 februari 2019). Voor Cultuurraad Evergem kan je hiervoor terecht op www.cultuurraadevergem.be. Daar vind je alle informatie en de formulieren.

Dit geldt niet voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS). Deze worden op een later moment samengesteld.

Gepubliceerd op vrijdag 7 december 2018 12.07 u.