Nieuwbouw voor Woonzorgcentrum Ter Caele

Begin mei vroeg Zorgbedrijf Meetjesland een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op de bestaande site van Woonzorgcentrum Ter Caele. Alles alles goed gaat, starten de werken na de zomer van 2023. 

Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en dus aan vernieuwing toe. Zorgbedrijf Meetjesland startte de voorbereidingen in 2018. Begin 2020 maakte architectenbureau AIKO een eerste voorontwerp. De coronapandemie zorgde voor wat vertraging. Al vonden er in het najaar van 2020 wel nog inspraakmomenten plaats met medewerkers, bewoners, familieleden en buurtbewoners.

Dit is het plan

  • een duurzame nieuwbouw met vier verdiepingen en 94 woongelegenheden (dat zijn er evenveel als het huidige gebouw)
  • de bewonersafdelingen kunnen opgedeeld worden in kleine leefgroepen (tot 8 personen voor bewoners met dementie)
  • de privacy van de bewoners staat centraal
  • een ondergrondse parking
  • een leuke en aangename tuin
  • het gebouw is vlot en vrij toegankelijk, met korte loopafstanden en ergonomische oplossingen voor de werking
  • plaats voor de thuiszorgdiensten van het zorgbedrijf
  • de huidig gebouw wordt na de verhuis afgebroken, de assistentiewoningen blijven bestaan 

Timing

De werken starten in september 2023 en duren ongeveer 28 maanden. Deze timing is onder voorbehoud.

Zorgbedrijf Meetjesland is bouwheer. OCMW en gemeente Evergem betalen een belangrijk deel van de kost.

Gepubliceerd op dinsdag 24 mei 2022 10 uur