Nieuw Vlaams platform voor inspraakmomenten Omgeving

Als inwoner kan je je mening geven over plannen en projecten die invloed hebben op je omgeving. Op een nieuw Vlaams portaal vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures.
 • Gewestelijke plannen en projecten over de omgevingsthema’s ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting
 • Voorstellen van wijzigingen aan het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op Evergem en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Momenteel kan je inspraak geven over deze drie projecten:

 • normering van de elektromagnetische straling van zendantennes
 • uitstel en desactivering van de kernreactoren van Doel 1 en Doel 2
 • het nationaal programma 'Water' van Nederland

BEKIJK HET PLATFORM

De projecten van provincie Oost-Vlaanderen zijn nog niet toegevoegd aan het platform. Je vindt die terug op de website van de provincie. Voor de inspraakmoment van Evergem ga je naar evergem.be/meedoen.

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021 9 u.