Nieuw speelpleintje Grovermansdreef officieel open!

Op zaterdag 19 mei openden we het nieuwe groene speelpleintje aan de Grovermansdreef in Kerkbrugge-Langerbrugge. Onder de noemer ‘Jef bouwt’ gingen we in gesprek met de buurt. Waar mogelijk hielden we rekening met de wensen van de buurt bij de aanpassing/vernieuwing van het speelterrein. Veel speelplezier!
Gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019