Nieuw speelpleintje Artveldestadion officieel open!

Op zaterdag 19 mei openden we het nieuwe groene speelpleintje aan het Artveldestadion in Ertvelde. Onder de noemer ‘Jef bouwt’ gingen we in gesprek met de buurt. Waar mogelijk hielden we rekening met de wensen van de buurt bij de aanpassing/vernieuwing van het speelterrein. Veel speelplezier!
Gepubliceerd op zaterdag 18 mei 2019