Nieuw Beleidsplan Ruimte voor Oost-Vlaanderen

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Ook jij kan daarover je mening geven. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en daarover je mening geven.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.

Alle informatie over Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

 

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 0 u.