Natuurvriendelijk en ecologisch groenbeheer

In Evergem beheren we graszones al enkele jaren natuurvriendelijk en ecologisch. Zo verhogen we de biodiversiteit en krijgen kruiden een plaats naast sierbeplantingen. Geleidelijk aan breiden we het aantal zones uit en zal je naast kort gemaaid gazon meer en meer bloemenweides zien opduiken.

Minder maaien voor een betere omgeving

Vroeger werd alle gras kort gemaaid. Op plaatsen die weinig belopen worden mag het gras echter langer groeien. Zo komt er in de groenzones, verkeerspleintjes en parken variatie met meer bloemen. Vogels, vlinders, bijen, egels en kikkers vinden er voedsel en kunnen er schuilen.

Eind maart startte de Groendienst met de maaiwerken. De startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De grassen moeten immers voldoende in bloei staan om efficiënt te verschralen. De meest brede landelijke bermen worden gemaaid door een aannemer. Die ruimt het maaisel op om door verschraling een bloemrijke berm te bekomen. De smallere bermen maait de gemeente met klepelmaaier, zonder opruimen.

  • Graszones worden gedeeltelijk of enkel aan de randen gemaaid. Dat gebeurt ongeveer om de 2 tot 3 weken.
  • De niet gemaaide stukken krijgen slechts één of twee keer per jaar een maaibeurt. Die zones evolueren zo geleidelijk naar bloemrijke graslanden.
  • De grasbermen langs de trage wegen maaien we van mei tot oktober ook om de vier à vijf weken. Zo ondervinden fietsers en voetgangers geen last van overhangende begroeiing.
  • Twee keer per jaar maaien we de wegbermen langs vooral landelijke wegen. Dat gebeurt in juni of juli en een tweede keer rond half september/oktober

Op een beperkt aantal plaatsen werden bloemenmengsels ingezaaid maar op de meeste plaatsen laten we de bestaande grasmat en kruiden spontaan evolueren naar een bloemenweide.

In de zones die we ecologisch beheren, houden we rekening met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen of om te wandelen. Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is zeker niet zo. Kort daarop zal je bloemen zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders.

Tot 12 hectare bloemenweide

We streven er naar om in 2020 tussen de 8 en 12 ha als bloemenweide te beheren. Veldbloemen staan optimaal in schrale grond. Als we maaien, voeren we daarom het maaisel van de bloemenweides af om de grond te verschralen. Op die manier krijgen de bloemen meer kansen om te groeien.

Op een aantal plaatsen gaat de omvorming naar meer kruiden trager. De eerste jaren kunnen er brandnetel, zuring, distel, ganzenvoet groeien. Die profiteren in die periode nog van de beschikbare stikstof in de grond. Als die kruiden massaal voorkomen, maaien we vroeger of op specifieke plaatsen.

Na een tijd verdwijnen ze en komt er een evenwicht in de meerjarige kruiden die per soort een aparte bloeitijd hebben. Hooilandbeheer vraagt dus wat tijd, maar je geduld wordt rijkelijk beloond.

Gepubliceerd op donderdag 4 juni 2020 0 u.