Monument: 'Mottekasteel'

De Castrale Motte ‘Hoge Wal’ is één van de best bewaarde mottekastelen in Vlaanderen. Het is dan ook een beschermd monument. Dit typisch feodaal verschijnsel is de karakteristieke woonst van de toenmalige middelhoge adel. Kenmerkend zijn het opperhof (waar oorspronkelijk een houten constructie op stond voor de verdediging) en een neerhof (met een agrarisch en residentieel karakter).

Adres: Guldensporenlaan - te bereiken via de Finse looppiste aan Sportcentrum Hoge Wal

Bezoeken - interactief parcours

In 1190 bouwde Zeger II het mottekasteel Hoge Wal. Vandaag vind je nog steeds sporen van dit kasteel, één van de best bewaarde mottes van Vlaanderen.
Ontdek het leven zoals het was op het mottekasteel Hoge Wal! Maak kennis met Zeger II en ontsluier het Motte Mysterie.

Er zijn twee gratis interactieve parcours, neem je smartphone of tablet mee.
OJOO App: 'Wat een berg' (5+) en 'Het Motte Mysterie' (8+) - Tip: download de app voor je vertrekt, ter plaatse is er geen wifi (wel in Sportcentrum Hoge Wal).
De app wordt niet ondersteund door Windows.

Aan de hand van leuke spelelementen en zoekopdrachten ervaren kinderen hoe het leven was van Burggraaf Zeger II en hoe het er aan toe ging in de middeleeuwen op de motte.

  • voor families: Ontdek het leven zoals het was op het mottekasteel Hoge Wal
  • voor scholen: Maak kennis met Zeger II en ontsluier het mysterie van Mottekasteel Hoge Wal
    • duur: 75 min. / ongeveer 25 leerlingen
    • 1e graad: beugeltas en het prentenboek 'Wat een berg'
    • 3e graad: game ‘Het Motte Mysterie’ (app)
    • Reserveer je gewenste datum via cultuurcentrum@evergem.be (enkel voor scholen)

 

VIER JE VERJAARDAG OP HET MOTTEKASTEEL

 

Geschiedenis

De Motte werd aangelegd in 1190 door de Gentse burggraaf Zeger II. In 1385 werd de Motte verwoest. In de jaren 1970 deed men enkele kleinschalige opgravingen. Wat er toen is bovengehaald, kan je in de hal van het Administratief Centrum Ertvelde (Marktplein 2) bekijken. Het gaat vooral om bakstenen, vloertegels en potscherven uit de 13de en 14de eeuw. Op een infobord (in de Jacob Van Arteveldelaan) vind je meer info over de historiek en de fauna en flora.

De Castrale Motte maakt deel uit van een gebied van 30 ha dat begin jaren ’70 werd aangekocht door de gemeente Evergem. Een groot deel van de gronden werd verkaveld, de rest van de gronden en de motte maakt nu deel uit van een gemeentelijk sport- en recreatiedomein (ca. 10,5 ha) met onder meer een sporthal, een zwembad, jeugdlokalen, een Fit-o-meter, een Finse looppiste en een atletiekpiste.

Restauratiewerken

Op 1 september 2008 startten de renovatiewerken van de 'Castrale Motte'. De kernvisie was om met een maximaal behoud van het bodemarchief een vrijwaring tegen erosie te garanderen en met een minimum aan interventie een maximale historische suggestie te bekomen.
De Hoge Wal vormt één van de best bewaarde mottes van Vlaanderen waarbij de vroegere ‘motte-structuur’ ook vandaag nog duidelijk te herkennen is: het opperhof, neerhof en de walgracht bestaan nog steeds als afzonderlijke elementen.

Opperhof

Het opperhof bestaat uit een aarden heuvel van een zevental meter hoog en met een diameter van ongeveer 50 meter. De heuvel was vroeger waarschijnlijk nog een stuk hoger, maar door erosie is een deel teloor gegaan. De heuvel was grotendeels begroeid met bomen en struiken. Op de heuvelflanken bestond de begroeiing voornamelijk uit lage bomen en struiken, terwijl op de heuveltop hoogstammige eikenbomen domineerden. De voet van de heuvel op de overgang naar de Wal bestond uit een gemengde rietkraag en nogal wat braamontwikkeling. Uit archief- en luchtfoto’s blijkt dat de verstruweling van de heuvelflanken een vrij recent fenomeen is. De zomereiken op het topplateau werden wel reeds tientallen jaren geleden aangeplant.

De bovenkant van het opperhof is ontdaan van zijn bomen om erosie door windvallen te vermijden en is bekroond met een houten palissade. De toegang tot het opperhof gebeurt via een loopbrug en een trapconstructie, eveneens omgeven door een houten palissade. Alle constructies zijn duidelijk zichtbaar nieuw, maar geven een suggestie van de vroegere toestand.

Neerhof

Het neerhof vormt de historische locatie van een deel van de bijgebouwen van de oorspronkelijke nederzetting. Het hof had een afmeting van ongeveer 20 op 50 meter en lag zo een 2,5 meter hoog. Tussen 1968 en 1974 werden verschillende archeologische opgravingen uitgevoerd. Na het beëindigen van de opgravingen werden de meeste putten niet gedempt. Daar ontwikkelde zich spontaan een ruigtevegetatie met verspreide boom- en struikopslag. Voor deze periode moet er naast het neerhof nog een boerderij met boomgaard geweest zijn. De verschillende fruitbomen zijn daar nog de stille getuigen van.

Het neerhof wordt nu omgeven door een haag, een verwijzing naar de vroegere omheining met een palissade. Op drie plaatsen is het neerhof toegankelijk door middel van een trapconstructie en een hellingbaan voor mindervaliden en onderhoudsvoertuigen. De flanken van het neerhof krijgen zoals de omliggende graslanden ecologisch maaibeheer.

Verdedigingswal

Tussen het opper- en neerhof bevindt zich nog steeds de verdedigingswal. Deze was vroeger ongetwijfeld breder, maar door dichtslibbing en verlanding ging een deel van de oorspronkelijke wal verloren. De wal rond het neerhof, die deel uitmaakte van de oorspronkelijke achtvormige wal rond opper- en nederhof, is momenteel ternauwernood herkenbaar in het reliëf van het terrein. Op historische kaarten is de achtvormige lusstructuur wel nog herkenbaar. De wal kan op één plaats worden overgestoken via een aarden dam.

Er is gekozen om de infrastructuur met natuurlijke materialen te realiseren. Zo is het FSC label (of gelijkwaardig) opgelegd voor alle houten constructies. De oeverbeschoeiing is volgens NTMB (natuurtechnische milieubouw) principes aangelegd.