Morgen wordt gisteren geschreven

Morgen wordt gisteren geschreven: een voorgeschiedenis van de gemeentelijke bibliotheek van Evergem. Dat is de titel van een publicatie die de bib uitbrengt voor haar 40e verjaardag. We verzamelden al heel wat materiaal, maar zoeken nog extra foto's en verhalen.

In het kader van de 40e verjaardag van de bib en Erfgoeddag (24 - 25 april), doet de bib een poging om de geschiedenis opnieuw tot leven te brengen. We proberen de geschiedenis van de parochiale Evergemse bibliotheken te reconstrueren, in de periode voor ze overgenomen werden door de gemeente.

Wist-je-datjes als inspiratie

wist je dat...

  • de Bibliotheekstraat tot in de jaren ’90 Spoorwegstraat heette en daarvoor Stationstraat?
  • de Duitsers in mei 1940 tijdens de bezetting van Evergem het bibliotheekzaaltje in de Stationstraat in gebruik namen als kantine?

  • in 1942 de bibliotheek van Sleidinge een heel jaar lang gesloten was en de oorlogsschade aan boeken en gebouw aanzienlijk was?

  • tot de jaren ’60 de bibliotheek van Belzele gehuisvest was in een klaslokaal van de toenmalige vrije school?

  • de eerste oprichting van een bibliotheek in Ertvelde dateert van 1874?

  • de kleur van het bolletje op het boek (zie afbeelding bij dit bericht) aangaf hoeveel je moest betalen om het te lenen (huren)?

Extra informatie is welkom

We kunnen immers maar trots zijn op de vooruitgang die we geboekt hebben, als we kennis nemen van hoe het vroeger was. We zijn geworden wie we zijn, door steeds verder te bouwen op de kennis en het cultureel erfgoed uit het verleden. Op die manier bepalen we onze identiteit en ons zelfbeeld als Evergemse bibliotheek. 

Evergem heeft een lange en rijke bibliotheekgeschiedenis. Onze gemeente telde acht parochiale bibliotheken, elk met hun eigen geschiedenis en accenten. We maakten een voorzichtige reconstructie via geschreven bronnen en getuigenissen van Evergemnaren. 

De reconstructie is niet volledig. Van de ene bibliotheek vonden we namelijk veel meer informatie dan van de andere. Af en toe bleven we in het duister tasten. Daarom een warme oproep naar getuigenissen, feiten, foto's... kortom alle materiaal dat onze reconstructie kan vervolledigen. 

> IK STUUR MIJN BIJDRAGE DOOR

Alvast bedankt daarvoor!

Gepubliceerd op donderdag 1 april 2021 10 u.