Mobiliteitsstudie over impact omvorming R4 op Evergem-Centrum

Binnen enkele jaren is de R4 een conflictvrije autoweg. De gemeente plant een mobiliteitsstudie mét inspraak over de impact van de omvorming op Evergem-Centrum.

We zoeken samen een antwoord op deze twee hoofdvragen:

 • Hoe beperken we het risico op sluikverkeer in de woonwijken?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer de parallelweg Elslo en Langerbrugsestraat gebruikt?

De Werkvennootschap pakt deze kruispunten aan:

 • kruispunt Pastorijstraat: R4 via tunnel onder de Pastorijstraat
 • kruispunt Hoogstraat: hier komt de Zandekenbrug
 • kruispunt Drogenbroodstraat: fietsers kunnen via een fietstunnel de R4 kruisen
 • kruispunt Elslo: R4 via tunnel onder Elslo
 • kruispunt Langerbrugsestraat: R4 via tunnel onder de Langerbrugsestraat met afrittencomplex

De omvorming van alle kruispunten zorgt voor meer verkeersveiligheid, een betere fietsinfrastructuur en een oplossing voor de filevorming.

Waarom deze kruispunten?

Eind 1999 legden alle partners vast hoe alle kruispunten aangepakt zouden worden. In die periode bouwde de NMBS ook aan spoorlijn 55. Het spoor moest rond het nieuwe Kluizendok lopen en kwam naast de R4 te liggen, tussen de Ringvaart en de Hoogstraat.

Omdat het spoor over de Ringvaart liep en de afstand tussen de Ringvaart en de Langerbrugsestraat te kort was, moest de spoorlijn 55 op een berm blijven liggen. Er kwam een viaduct over de Langerbrugsestraat. In het plan zag men de verkeersstromen zo:

 • het plaatselijk verkeer van Evergem-Centrum, Belzele en Sleidinge kiest voor kruispunt N456 (Christoffelweg - Waalbrug - Evergemsesteenweg)
 • het plaatselijk verkeer van Evergem-Centrum en Kerkbrugge-Langerbrugge rijdt via de
  Langerbrugsestraat

Inspraak

We kiezen ervoor om het grote concept niet meer opnieuw in vraag te stellen. Dat zou veel te veel tijd en extra geld kosten. En dat hebben we niet meer. Er gebeuren nog altijd teveel ongevallen op de kruispunten. We actualiseren ons mobiliteitsconcept. We nemen zo de negatieve effecten weg.

Samen met intercommunale Veneco komt er een grondige mobiliteitsstudie, mét inspraak van de
inwoners. Deze punten liggen op tafel:

 • Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer tussen Elslo en Langerbrugsestraat de parallelweg gebruikt?
 • Welke maatregelen nemen we om sluikverkeer te mijden in de woonwijken?
 • Welk effect heeft het geluid van de R4 op de woonwijken? En wat zijn de oplossingen?
 • Hoe kunnen we doorgaand vrachtverkeer in de Langerbrugsestraat vermijden?
 • Aanleggen van (tijdelijk) fluisterasfalt in Langerbrugsestraat. (kant Evergem)
 • Eenrichtingsverkeer in Achterstege.
 • Voorbereiding fietspaden-, wegen- en rioleringsproject Langerbrugsestraat.
Gepubliceerd op maandag 7 november 2022 16 uur