Missie en visie

Onze missie

Gemeente Evergem werkt samen met en voor alle burgers en organisaties om het welzijn te bevorderen op het vlak van leven en werken en geeft iedereen kansen om zich volledig te ontplooien, nu en voor de toekomst.

Onze visie

Vanuit een gezonde, vooruitstrevende en kwaliteitsvolle organisatie vervult gemeente Evergem een rol als regisseur en zet ze actief in op participatie. We verlenen diensten waar digitaal en persoonlijk contact hand in hand gaan. Evergem is een gemeente waar eigenheid en eenheid, leven, werken en zich ontplooien centraal staan.