Minder afval in Evergem

We leveren samen heel wat inspanningen om ons afvalcijfer naar beneden te krijgen. We verzamelden 304.400 kg minder huishoudelijk afval, maar we zijn er nog lang niet. We streven naar de maximumnorm van maximum 130 kg afval per persoon.

Elk jaar maken we de balans op van onze inkomsten en uitgaven. De jaarrekening biedt een overzicht van alle budgetten die we besteed hebben, met interessante cijfers over onze dienstverlening.

Cijfergegevens over afval

We sorteren en recycleren beter, we produceren minder huishoudelijk afval en brandbaar afval. Maar wel meer tuinafval en snoeiresten. Composteren wordt populairder, het is ook goedkoper, meer mensen brachten hun tuinafval naar het recyclagepark en er werd ook meer tuinafval aangeboden bij de ophaalrondes.

Compostmateriaal

Er werd heel wat compostmateriaal gekocht (vergelijking met 2018)

  • 81 compostvaten (+ 11)
  • 138 compostbakken (+ 41)
  • 3 wormenbakken (- 1)

De Kringwinkel Ateljee haalde 479.545,95 kg goederen op. Dat is 101.398,05 kg meer dan in 2018. Gemiddeld bezorgt elke inwoner 13,46 kg herbruikbare goederen terug in het circuit.

Afval

  • Er werd in totaal 5.509.400 kg huishoudelijk restafval opgehaald. Dat is 304.400 kg minder dan in 2018. Dit betekent 154.69 kg per inwoner (9,4 kg per inwoner minder).
  • Er werd 593.640 kg brandbaar afval aangevoerd op het recyclagepark. Dat is 242.400 kg minder dan in 2018. Gemiddeld is dit 16,67 kg per inwoner (- 6,93 kg / inwoner)
  • Er werd 5.520 kg grof vuil huis-aan-huis opgehaald (+1.880 kg)
  • Er werd 662.200 kg tuinafval ingezameld aan huis (+ 36.520 kg). Dat is gemiddeld 18,59 kg per inwoner (+ 0,93 kg)
  • Er werd 3.480.760 kg (+ 170.940 kg) tuinafval naar het recyclagepark gebracht. Dit bedraagt 97,73 kg per inwoner (+ 4,3 kg / inwoner)
  • Er werd 15.644,74 kg textiel ingezameld aan huis en in de kringloopwinkel (- 3.355,12 kg). In de containers werd dan weer meer textiel gevonden: 196.175,42 kg (+ 53.261,42). Gemiddeld 5,95 kg per inwoner (+1,38 kg / inwoner)

In 2019 ontvingen we 59.114 bezoekers op het recyclagepark. Dit is een stijging, het 4e jaar op rij. 1.491 bezoeken extra in vergelijking met 2018. Het maandelijks aantal bezoekers varieerde tussen 2.724 bezoekers (januari) en 6.499 bezoekers (augustus).

Gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020 0 u.