Naar inhoud

Milieu

meer nieuws

Als mensen aan milieu denken, gaat het vaak om heel praktische dingen zoals: selectieve ophaling van afval, composteren, geluidshinder of geurhinder, milieuvergunning, ... maar 'Milieu' is meer dan dat.