Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

In dit strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren. De beleidsdoelstellingen die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de komende zes jaar. Vanaf 1 januari 2020 gaat het nieuwe meerjarenplan van start.

Blikvangers

 • investering in openbare werken
 • bijkomende fietspaden
 • bijkomend groen
 • acties duurzaamheid
 • nieuwbouwproject woonzorgcentrum Ter Caele
 • nieuw zwembad met overdekte volkssportinfrastructuur
 • investering in nieuwbouw + brede school Gemeentelijke Basisschool Evergem
 • ruimte om te ondernemen
 • ruimte voor ontmoeting
 • schrappen woonuitbreidingsgebied en vrijwaren open ruimte
 • bijkomend groen en geboortebos, beschermen bestaand groen en realisatie bomenplan
 • identiteit dorpen behouden

Het is een ambitieus programma dat het bestuur samen met de diensten wil realiseren

 • in het algemeen belang van alle inwoners
 • in een geest van vertrouwen en collegialiteit

Evergem wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de gemeentelijke dossiers. De participatie gebeurt onder meer via info- en inspraakmarkten, gesprekstafels met een specifieke doelgroep, Dorpsdagen en een digitaal platform.

LEES HET VOLLEDIGE MEERJARENPLAN

Financieel kader

De gemeente Evergem is en blijft ook de komende jaren financieel gezond.
De autofinancieringsmarge toont de middelen die de gemeente overhoudt uit de courante werking na het betalen van alle leningslasten. Voor Evergem is de autofinancieringsmarge over de hele bestuursperiode jaar na jaar positief.

 • In 2020 bedraagt de geconsolideerde autofinancieringsmarge gemeente en OCMW: 877.000 euro
 • In 2021: 1.308.000 euro (gemeente en OCMW)
 • In 2022: 1.761.000 euro (gemeente en OCMW)
 • In 2023: 1.976.000 euro (gemeente en OCMW)
 • In 2024: 2.013.000 euro (gemeente en OCMW)
 • In 2025: 1.936.000 euro (gemeente en OCMW)

De voorbije bestuursperiode is meer dan 10 miljoen euro (bruto) uitstaande leningen terugbetaald, zonder dat er nieuwe leningen zijn opgenomen. De schuldgraad van Evergem is daarmee de laagste van de regio.

Die gezonde financiële situatie creëert beleidsruimte om de komende jaren fors te investeren.
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn maar liefst 62.107.900 euro bruto (45.708.876 euro netto) investeringen gepland voor gemeente en OCMW en 3.314.324 euro netto voor het Autonoom Gemeentebedrijf.

Om die grote investeringen te kunnen financieren, neemt het bestuur wel voor 15.000.000 euro bijkomende leningen op. Dat gebeurt in de tweede helft van de legislatuur.

De nieuwe bestuursploeg engageert zich om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te houden zonder belastingverhoging.

LEES HET VOLLEDIGE MEERJARENPLAN

Gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019 10.14 u.