Meerjarenplan

In een meerjarenplan bepaalt de nieuwe beleidsploeg de strategie die ze wil realiseren de komende 6 jaar. Dat gebeurt op basis van de missie en visie.

De ploeg formuleert beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel middelen ze hiervoor inzet.

De voorbije jaren werkten we als gemeente en OCMW steeds nauwer samen. Sinds 1 januari 2019 vormen we ook 1 organisatie en maken we 1 meerjarenplan op. Achterliggend blijven dit wel aparte rechtspersonen. Naast het meerjarenplan van gemeente en OCMW, is ook het autonoom gemeentebedrijf verplicht een eigen meerjarenplan op te maken. 

Als sluitstuk van deze integratie bepaalden we in 2018 een nieuwe missie en visie voor onze eengemaakte organisatie. Ook deze missie en visie is vertaald in strategische doelstellingen. De personeelsformatie wordt aangepast om deze te kunnen realiseren.

De nieuwe beleidsploeg heeft deze nieuwe missie, visie en strategische doelstellingen bekrachtigd en is de kapstok voor het nieuwe meerjarenplan voor 2020-2025.

Het meerjarenplan bestaat uit 3 delen:

  1. Een strategische nota
  2. Een financiële nota
  3. Een toelichting

Het budget bestaat niet meer als afzonderlijk beleidsrapport. De acties en bijhorende kredieten zijn vanaf nu meegenomen in het meerjarenplan.

Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan beschrijft de beleidsdoelstellingen waarover de raad wil gerapporteerd worden.

Nieuw in het meerjarenplan 2020 - 2025 is dat hierin niet alles opgenomen is wat we doen. Het college koos ervoor om enkel prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen op te nemen.

Financiële nota

In de financiële nota staan per jaar de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.
Je vindt er ook de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.

Toelichting

In de toelichting van het meerjarenplan vinden raadsleden aanvullende informatie over o.a. de financiële schulden en financiële risico’s. 

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen. Meer mag, maar moet niet. Aangezien er geen budget en budgetwijziging meer wordt opgemaakt, is deze jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen en/of die van het lopende jaar aan te passen. 

De wet van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) legt vast dat er tussentijds via een opvolgingsrapportering teruggekoppeld wordt naar de raad. Daarin staat een stand van zaken over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan. Dit mag meermaals per jaar, minimum één maal per jaar voor eind september.

Downloads