Infomarkt sanering zuurteerbekken Total Ertvelde

In verdere opvolging van de sanering van de vroegere zuurteerbekkens op de site van Total Ertvelde, heeft Total zich in de voorbije jaren, in nauwe samenwerking met de OVAM, met SWECO (erkend bureau voor bodemsanering) en de Gemeente Evergem, actief gebogen over de kwaliteit van het grondwater onder en in de omgeving van de site. De inwoners van Rieme, in het bijzonder de eigenaars en de bewoners van de percelen die in de afgebakende zone liggen, werden uitgenodigd op een infomarkt.
Gepubliceerd op woensdag 25 september 2019