Politiebesluit gouverneur over watergebruik

Onze provinciegouverneur Jan Briers kondigde een besluit af om het waterverbruik te beperken.

Update 20 augustus 2018

  • Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.
  • Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro met één van de straffen alleen.

 

Gepubliceerd op maandag 20 augustus 2018 0 u.