Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies aan het gemeentebestuur over alles wat te maken heeft met kinderopvang. Dat advies gaat zowel over de voorschoolse kinderopvang (onthaalouders, crèches, …), de naschoolse kinderopvang als andere vrijetijdsinitiatieven (speelpleinwerking, sportkampen, …).

De adviesraad heeft als belangrijkste doel om de gemeente te adviseren in de volgende zaken:

  • De beleidsdoelstellingen voor kinderopvang, die opgenomen worden in het meerjarenplan
  • De uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang.
  • De uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.

Daarnaast kan het Lokaal Overleg Kinderopvang een overleg organiseren, informatie uitwisselen, of vormingsmomenten opzetten rond kinderopvang.

Agenda en verslagen

Samenstelling