Lindenlaan wordt vaste zone 30

De werkgroep schoolomgevingen nam de schoolomgeving van Vrije Basisschool Ertvelde (Lindenlaan) onder de loep en formuleerde enkele aanpassingen. Onder meer over de zone 30. De gemeenteraad volgt het advies.

Dit verandert er:

  • De hoofdweg van de Lindenlaan wordt een vaste zone 30, tot aan het kruispunt Aardeken. De variabele zone 30 op die hoofdweg verdwijnt.
  • Het deel van de Steenstraat waar je 50 mocht, is nu ook zone 30.

Op die manier vallen zowel het ontbrekend deel van de Steenstraat als de hoofdweg Lindenlaan in de grote zone 30 en is er een coherent geheel.

Wat doet de werkgroep schoolomgevingen?

De werkgroep schoolomgevingen neemt alle schoolomgevingen onder de loep en gaat na welke problemen er zich voordoen. De leden van werkgroep schoolomgevingen zijn geëngageerde burgers, vertegenwoordigers van de zonale politie, ambtenaren, de schepenen van onderwijs en mobiliteit en de directie van de betrokken school.

Gepubliceerd op vrijdag 10 september 2021 12.52 u.