Larvenvraat op straatbomen

Op een aantal straatbomen in de Langerbrugsestraat/Venhoute, Finlandstraat en Holstraat komen er de laatste dagen massaal veel kleine groene larven voor. Het zijn de larven van de bladwesp die neerdalen naar de grond om te verpoppen. De larven verzamelen zich nu op en rond de stammen in het gras.

De larven kunnen massaal voorkomen en een boom volledig kaalvreten.
Aantastingen van rupsen(vlindersoorten) en larven komen regelmatig voor op straatbomen. De larven van bladwespen hebben een voorkeur voor smalbladige essen (Fraxinus angustifolia) die ook in de 3 straten staan.

In principe kunnen bomen goed tegen kaalvraat en komen ze het zelfde jaar terug in blad. Dit was in 2019 ook het geval met de aangetaste bomen in de Langerbrugsestraat.
Enkel wanneer de aantastingen jaren achtereen voorkomen kunnen de bomen verzwakken en gevoelig worden voor andere aantastingen.

Bestrijding

Kleine vogels zoals koolmezen ruimen veel rupsen op.
De gemeente past geen chemische behandelingen toe en laat de natuur zijn gang gaan, omdat het gaat om een tijdelijk fenomeen zonder veel overlast.

De groendienst volgt de aantastingen verder op.

Gepubliceerd op woensdag 29 april 2020 0 u.