Land- en tuinbouwraad

De Land- en Tuinbouwraad adviseert het gemeentebestuur over landbouw, veeteelt, groententeelt, fruit- en sierteelt.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van land- en tuinbouwverenigingen en een aantal gecoöpteerde leden. Er is geen vaste vergaderfrequentie.

Agenda en verslagen

Samenstelling