Rioleringswerken Kortendam

In Kortendam wordt de riolering volledig vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Nadat ondergronds alles vernieuwd is, wordt ook bovengronds de straat heraangelegd.

IK HEB EEN SUGGESTIE

Fasering

FASE 1

VOORBEREIDING

• Stap A

Projectdefiniëring

afgewerkt

• Stap B

Afstemming & planning

afgewerkt

• Stap C

Projectteam & projectkader

afgewerkt

• Stap D

Prijsvraag ontwerper/veiligheidscoördinator

afgewerkt

FASE 2

ONTWERP

• Stap A1

Informatiewerving – opstellen startnota

afgewerkt

• Stap A2

Inspraakvergadering startnota

gepland 18/10/16

• Stap B

Ontwikkeling voorontwerp

 

• Stap C

Terugkoppeling

• Stap D

Definitief concept

 

• Stap E1

Goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan

 

• Stap E2

Aanvraag vergunningen

• Stap E3

Toezeggingen subsidies

FASE 3

VERWERVING GROND, VERGUNNINGEN EN AANBESTEDING

• Stap A1

Onderhandeling grondverwervingen

 

• Stap A2

Verwerving vergunningen

• Stap A3

Aanbesteding

 

• Stap B1

Aktes grondverwerving

 

• Stap B2

Gunning

FASE 4

UITVOERING VAN DE WERKEN

• Stap A

Start werken

• Stap B

Uitvoering

• Stap C

Einde werken

• Stap D

Voorlopige Oplevering

FASE 5

NAZORG, EVALUATIE EN BEHEER

• Stap A

Eindafrekeningsdossier

• Stap B

Uitkering vergoedingen

 

• Stap C

Definitieve oplevering

 

• Stap D

Evaluatie verloop project

• Stap E

Beheer en onderhoud

Wil je op de hoogte blijven van deze werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Kortendam

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN