Komen lezen

De teksten worden luidop voorgelezen, samen lezen is plezant, mooie verhalen doen deugd. We voorzien koffie met gebak. Komen lezen vindt plaats in Sleidinge en Doornzele. De data vind je in het informatieblad Burggrave en op de website.
Gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2019