Kinderen quizzen tegen ouders rond het thema ‘Alcohol’

De kans dat kinderen tot 12 jaar in de verleiding komen om alcohol te drinken is vrij klein. Maar eenmaal ze twaalf en ouder worden, verandert er veel op korte tijd. Daarom is er alcoholpreventie nodig op jonge leeftijd. In Evergem gebeurt dit in de klas én via een online quiz.

Experimenteren

Kinderen worden pubers. Ze gaan grenzen aftasten en experimenteren, en doen dit wellicht ook met alcohol. Kinderen hierop voorbereiden lijkt dan aangewezen, zodat ze sterk genoeg staan om zelf gezonde keuzes te maken en grenzen te trekken. Kinderen en jongeren zijn door hun leeftijd nu eenmaal extra kwetsbaar voor de effecten van alcohol.

Volwassenen quizzen tegen kinderen

Enkele directies uit het lager onderwijs, Drugpunt en een drietal medewerkers van gemeente Evergem groepeerden zich in een werkgroep: ‘Eigenwijs’. De werkgroep kiest voor een aanbod van effectieve en kwalitatieve alcoholpreventie aan de kinderen van het zesde leerjaar in Evergem.

In de klas gaan de kinderen aan de slag met het lessenpakket ‘Lol zonder alcohol’. Daarnaast lanceert Eigenwijs een online quiz voor ouders én kinderen. Weet jij evenveel over alcohol als een kind van 12 jaar?

SPEEL MEE MET DE ONLINE QUIZ

Positief nieuws

Onderzoeken op nationaal niveau geven ons alvast positief nieuws! Het aantal -16-jarigen dat ooit alcohol gebruikte is, vergeleken met 10 jaar geleden, met zo’n 29% afgenomen. De jarenlange inspanningen op vlak van preventie hebben hier wellicht toe bijgedragen.

Uit onderzoek weten we dat het uitstellen van het eerste alcoholgebruik een positief effect heeft op de gezondheid en het functioneren van jongeren. Daar kunnen we samen toe bijdragen!

Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 17 u.