Jaarrekening 2019

2019 was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, in dat jaar maakte de nieuwe beleidsploeg een meerjarenplan op voor 2020 – 2025. De jaarrekening is een samenvatting van projecten waaraan het gemeentelijk budget besteed wordt.

De gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) beheren hun budgetten als een goede huisvader. We houden daarbij rekening met de keuzes van het bestuur en het algemeen belang. De diensten stellen ideeën en oplossingen voor op basis van onderzoek en expertise. Tot slot volgen we de wetgeving en richtlijnen van de hogere overheid. Vanuit deze verschillende invalshoeken worden plannen gesmeed en budgetplannen opgesteld.

De jaarrekening 2019 van de gemeente brengt ons een autofinancieringsmarge van 6.581.503 euro en een resultaat op kasbasis van 38.635.573 euro. Beide tonen duidelijk aan dat de gemeente een gezond financieel beleid voert. Voor het OCMW bedraagt de autofinancieringsmarge in de jaarrekening 2019 2.058.270 euro en een resultaat op kasbasis van 11.221.495 euro.

De jaarrekening biedt een overzicht van de budgetten die besteed zijn. Gemeente en OCMW vormen sinds 2019 één lokaal bestuur, maar voor 2019 is er nog een laatste keer een afzonderlijke jaarrekening.

Wist-je-datjes

 • meer mensen kopen compostmaterialen (222 in totaal, 51 meer dan vorig jaar)
 • samen produceerden we 304.400 kg afval minder dan vorig jaar
 • er kwamen meer dan 30.000 bezoekers naar onze eigen podiumactiviteiten in Stroming
 • de bib had 312.161 uitleningen, maar liefst 70.917 meer dan het jaar voordien
 • gemiddeld 493 kinderen kwamen 's ochtends naar de buitenschoolse kinderopvang, 's avonds gemiddeld 712 en op woensdagnamiddag 422
 • tot 700 kinderen namen deel aan schoolsportactiviteiten
 • de dotatie voor het OCMW bedroeg 3.650.000 euro
 • we werken enkel op afspraak
 • de gemeente betaalde 1.221.578 euro dotatie aan de brandweerzone en 4.084.376 euro aan de politie

Wil je graag weten hoeveel centen er besteed zijn aan welke projecten? Neem dan zeker een kijkje in de bijlage.

Je vindt er bedragen en aantallen over

 • werken aan een verkeersveilige en verkeersleefbare gemeente
  • overzicht wegenwerken, herstellingswerken, voetpaden, fietsbrug over de Ringvaart, aanleg trage wegen
 • duurzame ruimtelijke infrastructuur
  • bouwmeesterscan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebieden, bijzonder plan van aanleg Rieme en Evergem-Centrum, lokaal bedrijventerrein Rieme en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kasteeldomein van Wippelgem
 • meer groen
  • koppelingsgebieden, bufferbos, beheersplan kasteeldomein
 • duurzame ontwikkelingsdoelen
  • schooltraject, informatie en sensibilisering, afval voorkomen en hergebruiken
 • vrijetijdsaanbod
  • bezoekersaantallen in cultuurcentrum, bibliotheek, oprichting jeugdcentrum Kadet, aantal gebruikers buitenschoolse kinderopvang, sporten als middel voor een gezonde levensstijl, privaat gebruik gemeentelijke infrastructuur
 • sociaal beleid
  • aantal aanvragen leefloon, schuldbemiddeling, energiedossiers, mantelzorgpremies, gebruik Lokaal Dienstencentrum, oprichting Huis van het Kind
 • professionele organisatie en dienstverlening
  • nieuw dienstverleningsconcept door nieuwe organisatiestructuur, werken op afspraak, optimalisatie gemeentelijke infrastructuur
 • veiligheidsdiensten
  • dotatie politie en brandweer en camera's
 • meerjarenplan 2020 - 2025
  • oprichting nieuwe bestuursploeg, meerjarenplan en actieplannen
Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020 0 u.