Interessegroep Natuur vzw

Interessegroep Natuur, v.z.w. (I.G.N.) stelt zich tot doel de kennis en de bescherming van de natuur te bevorderen. Dit gebeurt vooral door het organiseren van geleide wandelingen en het opzetten en opvolgen van acties ter bescherming van bedreigde diersoorten - natuurelementen door o.a. het inmetselen van gierzwaluwbakken in hoge gebouwen die aan vernieuwing toe zijn, het plaatsen van kunstnesten voor huiszwaluw, kerkuil en voor torenvalken, het creëren van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen, het stimuleren van aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, het actief aanbrengen van ideeën in Gnop, Gecoro en Minaraad, …

Alle activiteiten van de vereniging zijn publieksgericht en worden aangekondigd via een eigen 2 à 3 maandelijkse activiteitenkalender.

Het bestuur:

De Pau Martine (voorzitter)
Minnebo Dirk (ondervoorzitter)
De Mits Ghisleen (penningmeester)
Verschaere Mia (secretaris)
 

Contactgegevens

Adres
Wittemoer  36 bus B, 9940Sleidinge
T
09/357 59 30

Contactpersoon

Verschaere Mia