Inspraak en participatie

Je hebt als inwoner van Evergem steeds de kans op inspraak in het beleid en de werking van je gemeente. Jij voelt immers best de hartslag van jouw woonomgeving. Dat kan via adviesraden en inspraak- en participatiemomenten. Maar evengoed via verzoekschriften, een vraag tijdens het vragenhalfuurtje of via het meldpunt.