Inrichtingsplan koppelingsgebied Rieme Oost

De Vlaamse Landmaatschappij werkt plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. De voorbije maanden werd ook een voorstel van inrichtingsplan opgemaakt voor het koppelingsgebied Rieme Oost. Op 3 september startte het openbaar onderzoek. Er is ook een infovergadering op 11 september.

Openbaar onderzoek

Over het inrichtingsplan loopt er een openbaar onderzoek van 3 september 2018 tot 4 oktober 2018. Het dossier ligt zolang ter inzage in het Administratief Centrum Evergem, loket 23, Fortune De Kokerlaan 11 of kan je lezen bij de downloads hieronder. Bezwaren of bemerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur, ten laatste op 4 oktober 2018.

Infovergadering

Het gemeentebestuur organiseert een informatievergadering op dinsdag 11 september 2018 om 20 uur in de parochiezaal van Rieme (Sint-Barbarastraat 3).

Procedure

Naast het openbaar onderzoek wordt het plan voor advies voorgelegd aan de gemeente Evergem, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Na verwerking van de adviezen wordt het voorgelegd aan de bevoegde Vlaamse minister. Na de goedkeuring start de opmaak van de technische plannen en worden de nodige vergunningen aangevraagd.

Gepubliceerd op zondag 2 september 2018 0 u.