Inrichting Bufferbos Belzele-Overdam

Tussen het industrieterrein Durmakker in Evergem en de woonkern van Belzele komt een publiek toegankelijk bosbuffergebied.

Deze groene zone wordt een mooi gebied om te wandelen en avontuurlijk te spelen.

De bosbuffer is vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Er zijn 3 eigenaars: Agentschap Natuur en Bos (ANB), De Vlaamse Waterweg (vroeger Waterwegen en Zeekanalen) en het gemeentebestuur. 

  • Een deel van het gebied ligt in de veiligheidsperimeter van het aanpalende Sevesobedrijf EOC (Durmakker). Dat deel werd door de Vlaamse landmaatschappij onteigend. Deze zone (5,88 ha) werd aan het Agentschap Natuur en Bos overgemaakt om te bebossen.
    In november 2018 werd al een deel van deze gronden aangeplant samen met de twee scholen in Belzele.
  • Een aantal percelen, die bij de onteigende boerderijen hoorden, zijn mee onteigend. Het gemeentebestuur kocht deze percelen (8,54 ha) over van de VLM. Die worden ook bebost, in overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
    Voor de aankoop van de gronden nam het gemeentebestuur in 2016 deel aan de projectoproep Bebossing 2016 en ontving een financiële steun uit het boscompensatiefonds.
  • Een derde deel van het gebied is eigendom van De Vlaamse Waterweg(8,85 ha). Zij verkopen de grond niet, maar sloten wel een concessieovereenkomst met het gemeentebestuur.
    De gemeente richt ook deze strook in als groenbuffer. Op 19 januari worden er 1.400 bomen en 2.000 struiken aangeplant, samen met bewoners.

De concessie met De Vlaamse Waterweg startte in 2016 en loopt over 5 jaar. In die periode legt het gemeentebestuur de groenbuffer aan. Daarna worden de gronden terug overgedragen aan Waterwegen en Zeekanalen, maar blijft het gemeentebestuur het bosgebied onderhouden en mogen de gronden verder gebruikt worden om in te wandelen.

De gemeente betaalt 563.044,02 euro aan de VLM voor de gronden en ontving hiervoor een subsidie van 213.368 euro uit het boscompensatiefonds. Het project werd eveneens geselecteerd als provinciaal laureaat 'Natuur in je Buurt' 2018, de gemeente ontvangt hiervoor na de inrichting maximum 50.000 euro.

De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos beslisten om dit bebossingsproject gezamenlijk en eenvormig aan te pakken. Hiervoor gaven ze aan de VLM de opdracht om een inrichtingsplan op te maken, naar analogie met de koppelingsgebieden in het havengebied.

Een mooie buffer

Het gemeentebestuur heeft de intentie om in de toekomst het bos te verbinden met enkele kleinere bestaande bosstroken. Maar die plannen moeten nog volledig uitgewerkt worden.

De boszone wordt gevarieerd aangelegd met aandacht voor speelnatuur, de inrichting van een speelbos, wandelpaden en open en gesloten boszones. De omwonenden worden zoveel mogelijk betrokken bij de inrichting van de bosbuffer.

Zo wordt de hele zone een mooi buffergebied van ongeveer 23 ha, waarvan het grootste deel bebost.

Inspraak van omwonenden

De inrichting van het bufferbos gebeurde in overleg met de omwonenden en verenigingen uit de buurt. Bij de opmaak van de plannen hielden we rekening met hun suggesties, wensen en bemerkingen. Bij downloads vind je de presentaties van de infomomenten en het definitief inrichtingsplan.