Infovergadering Brownfieldconvenant Wittemoer

Dit project focust op de herbestemming van de voormalige site van Friesland Campina Belgium naar een duurzaam, hoogwaardig, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein. Er wordt gestreefd naar CO2-neutraliteit, afvalbeperking, geen geur-of geluidshinder en weinig verkeer. 

LEES HET CONVENANT

Van 3 tot 17 maart 2020 kan je suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan schriftelijk via het Agentschap Innoveren en Ondernemen - Brownfieldconvenanten, Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel of via de website van Vlaio.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Administratief Centrum Evergem - Vergaderzaal 1

Organisatie

Milieu Evergem