Infopanelen sanering zuurteerbekken Total

In verdere opvolging van de sanering van de vroegere zuurteerbekkens op de site van Total Ertvelde, heeft Total zich in de voorbije jaren, in nauwe samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), met SWECO (erkend bureau voor bodemsanering) en de Gemeente Evergem, actief gebogen over de kwaliteit van het grondwater onder en in de omgeving van de site.
Gepubliceerd op maandag 9 september 2019