Infomarkten Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Gemeente Evergem start de procedure op voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Woonuitbreidingsgebieden en het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Recreatie (deelplan Sleidinge). Er zijn infomarkten gepland op dinsdag 1, woensdag 3 en dinsdag 10 september.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Woonuitbreidingsgebieden

Evergem is een aangename, rustige en groene gemeente. Het gemeentebestuur wenst dit zo te houden en zal daarvoor verschillende open ruimten, die momenteel bestemd zijn als woonuitbreidingsgebieden, bestendigen als open ruimte. Deze gebieden zetten we in om het open en landelijk karakter van Evergem te versterken. Het huidige gebruik zal door middel van de opmaak van het RUP juridisch bevestigd worden.

Meer informatie over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: woonuitbreidingsgebieden.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Recreatie (deelplan Sleidinge)

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Recreatie (deelplan Sleidinge) past in de visie die is ontwikkeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Evergem. Het RUP Recreatie (deelplan Sleidinge) werd in 2017 nietig verklaard. Met dit planningsproces bekomen we een nieuw RUP voor een recreatieve zone in de kern van Sleidinge.
 
Gepubliceerd op donderdag 22 augustus 2019 15.47 u.