Infomarkt ontwerp-GRUP R4-Knoop Wachtebeke

Op dinsdag 22 oktober 2019 om 19 uur vindt een tweede infomarkt plaats over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) R4-Knoop Wachtebeke. Je bent welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Zelzate om de plannen in te kijken.

Op de infomarkt op 16 september in Wachtebeke kwamen ruim 170 geïnteresseerden de langs. In Zelzate zijn dezelfde panelen en documenten raadpleegbaar. Medewerkers van de Vlaamse overheid zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Knooppunt Wachtebeke

De R4 wordt heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Dit moet de doorstroming van het verkeer verbeteren.

  • Om de rotonde Cosmos verder te ontlasten, is voorzien om de N449 te verleggen en aan te laten sluiten op de geplande knoop ArcelorMittal.
  • Ter hoogte van ArcelorMittal zal de R4 Oost op hoogte worden aangelegd. Op die manier kan de geplande spoorweg kruisen onder de R4. Van die ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een rotonde onder de R4 aan te leggen. Op die rotonde zullen niet enkel de op- en afritten van de R4 aansluiten maar ook de N449 en de ontsluitingsweg naar ArcelorMittal.
  • Er wordt een nieuwe oprit voorzien van de R4 Oost Haven naar Antwerpen (E34) met bypass ter hoogte van de bestaande rotonde. De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven en de oprit richting Brugge worden gedeeltelijk verlegd. Dit ter afstemming met de geplande spoorlijn L204.
  • Ter hoogte van de kruispunten Leegstraat – Kanaalstraat en Rijkwachtlaan – Akker worden onderdoorgangen voorzien van de R4 onder de lokale wegenis.
  • Er worden fietssnelwegen aangelegd langsheen de R4 Oost maar ook richting Wachtebeke waar aangetakt wordt op de geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt. Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht.

Praktische informatie openbaar onderzoek

Een inspraakreactie overmaken kan nog tot en met 25 november 2019 op verschillende manieren:

  • Op de infomarkt op 22 oktober in Zelzate
  • Via de website van www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Door afgifte van een brief in het administratief Centrum Zuid in Gent, in het gemeentehuis van Wachtebeke of in het gemeentehuis van Zelzate
  • Per post naar Departement Omgeving, afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een definitief planopgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaaronderzoek ingediend werden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering het GRUP definitief vaststellen.

Gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019 14.59 u.