Infomarkt bodemonderzoek grondwater Rieme

De inwoners van Rieme, in het bijzonder de eigenaars en de bewoners van de percelen die in de afgebakende zone liggen, worden op woensdag 25 september 2019 uitgenodigd op een infomarkt over de stand van zaken.

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw voerde Fina en, na de fusie Total, een uitgebreid saneringsplan uit van de zuurteerbekkens en de oude fabriek op de terreinen van Total Ertvelde. Deze sanering is in overleg met de OVAM in verschillende fasen en met de grootste zorg uitgevoerd. Total werkt hiervoor samen met SWECO, een erkend bureau voor bodemsanering. In de voorbije jaren heeft Total de kwaliteit van het grondwater onder en in de omgeving van de site door de meest gerenommeerde laboratoria in binnen- en buitenland laten onderzoeken.

Gebruiksadvies

De OVAM heeft de onderzoeken uitvoerig bestudeerd en beoordeeld en volgt de deskundige in zijn aanbevelingen: de terreinen kunnen vrij gebruikt worden voor wonen, werken, leven. Dat kan perfect veilig, mits de beperking het grondwater in de afgebakende zone uit voorzorg niet te gebruiken. Het is in deze context belangrijk om erop te wijzen dat het leidingwater en het regenwater volledig gescheiden zijn van het grondwater en perfect veilig zijn voor consumptie.

Aangepast bodemattest

Eind september krijgen de eigenaars en de bewoners van de betrokken percelen hierover een aangepast bodemattest.

Infomarkt

De infomarkt vindt plaats in de Parochiezaal in Rieme (Sint-Barbarastraat 3). Iedereen is welkom tussen 16 en 20 uur. Het saneringsproces en het onderzoek van het grondwater worden toegelicht aan de hand van een film en infopanelen. De OVAM, SWECO, de gemeente Evergem en Total zullen de hele tijd aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Meer info via www.evergem.be/total of T 0473 255 021.

Gepubliceerd op maandag 9 september 2019 7.50 u.