Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen?

0 verkeersdoden tegen 2050. Dat is de ambitie van de federale regering. Een nieuw federaal actieplan voor Verkeersveiligheid is in opmaak. Jouw input is heel belangrijk. Daarom lanceren de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een burgerenquête: all-for-zero.be

Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Nog tot donderdag 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

  1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

NAAR DE ENQUÊTE

Burgerpanels

In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.

SCHRIJF JE IN VOOR EEN BURGERPANEL(voor 23 augustus)

Gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021 15 u.