Het toekomstplan van Toerisme Meetjesland

Met 372 verhalen van toeristische ervaringen, 195 ideeën, tal van diepgaande gesprekken met alle mogelijke partners in de regio stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland een duidelijk plan samen voor toerisme in de nabije toekomst. Een plan met zes centrale transitiepaden.

Wat is het plan?

Toerisme is geen doelstelling op zich, maar een middel om de streek in zijn geheel te laten floreren. Men wil ervoor zorgen dat iedereen een meerwaarde ondervindt aan toerisme.
In het plan vind je zes centrale transitiepaden en daarnaast nog eens acht meer methodische. Dit zijn de zes centrale paden:

 1. De reiservaring in het Meetjesland wordt er vooral één van ‘Stilte, Rust en Authenticiteit’. Deze drie thema’s nog verder versterken, vraagt een doordachte aanpak.
 2. Iedere Meetjeslander, ondernemer of inwoner, met een hart voor de streek wordt ambassadeur die de reiziger een gedenkwaardig moment nalaat. Er zal veel meer rond vorming en ‘het vertellen’ van de streek gewerkt worden. De Meetjeslander is, naast het landschap, de belangrijkste troef.
 3. Landschapsbeleving vanuit de verbinding met de dorpen. Heel concreet moet natuurbezoek vanuit poorten en dorpen gebeuren, moet parkeeroverlast verdwijnen en de winkel of café in het dorp baat hebben bij een bezoek aan de streek. De dynamiek en ‘bruis’ in de dorpen versterken.
 4. Verhalend erfgoed als basismateriaal bij de ontwikkeling van toeristische producten en projecten.
 5. Een zeer brede ‘Welkom’. Meer aandacht voor toegankelijkheid, de rolstoelgebruiker, mensen met specifieke wensen, met een beperkter budget, specifieke doelgroepen. Drempels verlagen. Iedereen verdient vakantie.
 6. Klimaatgezond ondernemen. Ondernemers begeleiden en ondersteunen vanuit een bredere ambitie Klimaatgezond Meetjesland.

De andere acht transitiepaden zijn vooral methodisch en moeten het de Meetjeslandse toeristische wereld makkelijker maken om die zes zichtbare doelstellingen haalbaar te maken:

 • Co-creatie (projecten worden samen opgezet met alle actoren, ook met inwoners)
 • Over de grenzen heen projecten ontwikkelen (bijvoorbeeld: Zwinstreek, Landschapsparken, Geopark Scheldedelta)
 • Over beleidsdomeinen heen werken (met cultuur, natuur, mobiliteit, lokale economie …)
 • Een verhalend merk uitdragen waarbij de échtheid van de streek wordt doorgetrokken in de marketing mét aandacht voor de draagkracht van de plek.
 • Administratieve vereenvoudiging: evolueren naar een eenvoudigere administratieve structuur met sterke betrokkenheid van gemeenten en streek.
 • Kleinschalige initiatieven clusteren
 • Aandacht voor kwaliteit: niet alleen in de marketing maar ook in de productontwikkeling.
 • Meetkaders: nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen om groei in kwaliteit preciezer te kunnen duiden.

Hoe kwam dit plan tot stand?

Co-creatie is niet alleen een doelstelling, het was meteen de manier waarop dit plan werd gemaakt. Er werden eerst 40 ‘ramasseurs’ opgeleid die verhalen van toeristische ervaringen zijn gaan verzamelen bij toeristen, inwoners en ondernemers. Zo werden 372 ervaringen én 195 ideeën verzameld. Met deze input is de stuurgroep aan de slag gegaan en samen met verschillende betrokkenen is hieraan betekenis gegeven tijdens workshops, zowel live als online. Hieruit kwamen dan uiteindelijk de transitiepaden: sommige heel logische, maar soms ook enkele verrassende of moeilijkere prioriteiten.

BEKIJK HET VOLLEDIGE TOEKOMSTPLAN

Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021 16 u.