Het college van burgemeester en schepenen tekent beroep aan tegen vergunde windturbines

Door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen werd op 29 augustus 2019 de omgevingsvergunning verleend aan de nv Aspiravi tot het bouwen en exploiteren van twee windturbines in Evergem, langsheen de Jacques Paryslaan ter hoogte van de Leegstraat.

Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat de twee grootschalige windturbines niet passen binnen een open, ongeschonden agrarisch gebied, een aantasting zijn van de landschappelijke waarde van de omgeving en aanleiding geven tot een problematische landschappelijke inpassing.

Het bestuur is ervan overtuigd dat windturbines eerst in de prioritaire zones moeten gebouwd worden. Ze wensen dan ook dat in de eerste plaats de Gentse kanaalzone maximaal te ontwikkelen als een energielandschap om op die manier de klimaatdoelstellingen en het burgemeesterconvenant van 40% CO²-reductie tegen 2030 te bereiken.

Deze aanvraag kreeg dan ook een negatief advies van het gemeentebestuur. De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen trad de bezwaren van de gemeente niet bij en verleende de vergunning toch.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om bij de bevoegde minister beroep aan te tekenen tegen de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gepubliceerd op vrijdag 27 september 2019 14.01 u.