Herstellen van de beukendreef op het Kasteeldomein van Wippelgem

In de dreef achter het Kasteel van Wippelgem zijn er meerdere beuken ziek of dood. We verwachten dat de beuken in de dreef niet lang meer gaan leven. Een vernieuwing is dus nodig. Als we niets doen, blijft er binnenkort van deze mooie beukendreef niet veel meer over.

In 2018 keurde de gemeenteraad een beheersplan goed. Daarin staat de visie over het beheer en het gebruik van het kasteeldomein. Dat plan kwam er samen met de buurt en geïnteresseerden.

In het beheersplan staat ook wat we met het bos en de natuur moeten doen. We zorgen ervoor dat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Voor het beheer van het domein werken we steeds samen met Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en Regionaal Landschap Meetjesland. Samen met deze partners werkten we een plan uit om de dreven te herstellen. We vroegen ook een analyse van een bomenexpert (zie Downloads).

Het plan

De beuken in de dreef moeten bijna allemaal weg. Er blijven twee beuken over op het einde van de dreef, aan de kant van de Droogte. Ook in het midden van de dreef blijft er een beuk staan. In het najaar van 2023 planten we 37 nieuwe beuken. Beuken doen het goed in een bos, als ze samen staan.

De nieuwe beuken kunnen enkel groeien als ze genoeg ruimte en licht krijgen. Daarom maken we aan elke kant van de dreef een strook van tien meter vrij. De bomen die daar staan, zagen we af tot een tiental centimeter boven de grond. Deze vorm van beheer heet ‘hakhout’. In een volgend groeiseizoen schieten deze bomen terug uit, zonder dat ze de nieuwe bomen hinderen. Ook de strook langs de gracht aan de kant van de Droogte beheren we op die manier. Het zal even een iets kaler zicht geven. Maar na een tweetal jaar is dit opnieuw een dichte groene buffer en valt dit niet meer op.

De bomen die plaatsmaken voor nieuwe beuken kregen een kap in hun schors. Zo weten we welke bomen we begin november mogen vellen of afzagen tot hakhout.

Aan de toegang aan de Droogte staan nu zes platanen. Die maakten ooit deel uit van een platanendreef. Ook die dreef willen we in ere herstellen. In het najaar komen er nog vijf platanen bij.

Evergems erfgoed

Het kasteeldomein heette vroeger ‘Goed Ten Hulle’ en is erfgoed. Het was één van de buitenverblijven van rijke Gentenaars. ‘Ten Hulle’ duikt voor het eerst op in de geschiedenisboeken rond 1375. In 1892 was er een grote restauratie. Het kasteel kreeg in de loop van de jaren verschillende eigenaars. Eind 2008 kocht de gemeente het domein.

Gepubliceerd op woensdag 22 maart 2023 8 uur